VUI LÒNG CHỌN PHƯƠNG THỨC NẠP TIỀN

Đã có tài khoản ngân hàng và đăng ký Internet Banking

Đã có tài khoản ngân hàng và đăng ký Mobile Banking

Đã có tài khoản ngân hàng nhưng chưa đăng ký Banking

Đã có tài khoản ngân hàng và đăng ký Mobile Banking

Chưa có tài khoản ngân hàng

Đã có tài khoản ngân hàng và liên kết Zalopay